Ramowy rozkład dnia

           

              RAMOWY ROZKŁAD DNIA    

       

 

 

Godziny

Rodzaj aktywności

600-815

·       Schodzenie się dzieci.

·       Swobodne zabawy, spontaniczne działania dzieci w kącikach zainteresowań.

·       Prowadzenie obserwacji pedagogicznych. 

·       Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-kompensacyjnym.

·       Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe.

 

815-830

·       Przygotowanie do śniadania- czynności higieniczne i samoobsługowe.
 

830-900

 

·       Śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania  nawyków higienicznych i kulturalnych.

·       Czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience.

900-1000

 

 

·       Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program edukacji przedszkolnej,,Kocham przedszkole” wydawnictwa WSiP, dostosowana do wieku dzieci.

(religia , j.angielski )

1000-1115

 

 

·       Zajęcia dodatkowe wynikające z podstawy programowej oraz oferty przedszkola

·       Pobyt na świeżym powietrzu

·       Zabawy według inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych.

·       Uroczystości i imprezy przedszkolne.

1115-1130

 

·       Przygotowanie do obiadu- czynności higieniczne i samoobsługowe .

1130-1200

 

·       Obiad –realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych.

1200-1415

·       Relaks poobiedni dostosowany do wieku i potrzeb dzieci.

·       Zajęcia specjalistyczne.

·       Pobyt na świeżym powietrzu.

·       Zajęcia dodatkowe wynikające z oferty przedszkola.

·       Własna aktywność dzieci w kącikach zainteresowań.

·       Praca indywidualna z dziećmi.

1415-1430

·       Przygotowanie do podwieczorku- czynności higieniczne i samoobsługowe.

1430-1445

·       Podwieczorek- realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych.

1445-1700

·       Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań i kierowane  przez nauczyciela.

·       Praca indywidualna z dziećmi.

·       Prace porządkowe w sali.

·       Omówienie wydarzeń dnia.

·       Rozchodzenie się dzieci.