Programy,innowacje

PRZEDSZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW

Obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019 w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Płocku

1.,,Kocham przedszkole” –program edukacji przedszkolnej, autor Mirosława PleskotAgnieszka Staszewska-Mieszek. Wydawnictwo WSiP

2.Program wychowawczy ”Wychowanie do wartości” ( w porozumieniu z Radą Pedagogiczną)

3.Dziecięca matematyka” – wybrane treści z zakresu matematyki wg koncepcji E. Gruszczyk -Kolczyńskiej i E. Zielińskiej oprac. przez  E. Dobrowolską , M. Walaszek

4.,,Witamy w przedszkolu”- program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich, opracowany przez A. Ornowską

5.,,Przedszkolak w świecie twórczości”- program stymulujący rozwój aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym, opracowany przez N. Chojnacką, S. Drozdowską, L. Duszę

6. „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu”- program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat, autor E. Wodzicka- Dondziłło

7. Innowacja programowa” Przedszkolak czyta – czyli wczesna nauka czytania” A.Ornowska, E.Dobrowolska

8. „Badacze i odkrywcy” Program edukacji poznawczej, opracowała M.Różańska

9. „Klucz do uczenia się „Galina Dolya ,Nikolai Veraksa ;realizacja: A.Ornowska,E.Dobrowolska,B.Jędrzejewska, E.Chiszpańska, M.Rzeszotarska, M.Staniszewska

PROGRAMY TERAPII PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ

1. Progam Logopedyczny (profilaktyczno – terapeutyczny), opracowany przez  B. Niedzielską

2.Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej z terapią ręki – terapia pedagogiczna, opracowany przez                             E. Dobrowolską, A. Witkowską

PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH

1.Rytmika  – A. Sejca

2. Taniec z elementami rytmiki – A.Ornowska

3. „Trzymaj się prosto” Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym  E.Lewicka

4. „Fitnessowy zawrót głowy”- zajęcia dla dzieci. Aleksandra Pietrzak

5. J. angielski –„Dwujęzyczne przedszkole” – Uniwersalny kurs dla żłobków i przedszkoli

6. „W radości dzieci Bożych” – program nauczania religii dla przedszkoli

7. „Kochamy dobrego Boga” – program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym