Koła zainteresowań

PRZEDSZKOLNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ ROK SZKOLNY 2019/2020

1. Koło plastyczne ,,Twórczy przedszkolak”

Opiekunowie: Bożena Jędrzejewska, Elżbieta Dobrowolska

         Od października 2017 r. ponownie rozpoczyna swoją działalność koło plastyczne „Twórczy przedszkolak”. Zajęcia będą się odbywały minimum raz w miesiącu w piątek w godzinach: 12.00 – 12.40.

         Głównym celem koła „Twórczy przedszkolak” jest kształtowanie twórczej postawy dzieci w różnych sferach osobowości, a w szczególności:

– rozwijanie własnych zainteresowań dzieci,

– stymulowanie samodzielnego myślenia,

– zaspokojenie potrzeby tworzenia.

Dzieci będą miały możliwość posługiwania się różnymi technikami plastycznymi: wycinanka, kalkografia, frotaż, rysowanie pastelami, składanki z figur geometrycznych – origami, malowanie kulką, sznurkiem, brikolaż, retusz, tworzenie prac przestrzennych, projektowanie i kolorowanie mandali.

Wprowadzane będą zabawy rozwijające myślenie wyobrażeniowe oparte na słowie np. wiersze, bajki i baśnie, rymowanki, tworzenie definicji, nadawanie nowych nazw, znaczeń.

Spotkania będą uatrakcyjnione zabawami i tańcami integracyjnymi, masażykami relaksacyjnymi, zabawami paluszkowymi oraz zabawami z chustą animacyjną.


2. Kółko czytelnicze ,,Książkowe moliki”

Nauczycielka: Lidia Dusza

„Czasami wystarczy przeczytana bajka,

aby dać naszemu dziecku pieszczotę,

która pozostaje w sercu na całe życie.”

Pino Pellegrino

Głównym celem koła czytelniczego „Książkowe moliki” jest:
wprowadzenie dzieci w świat literatury,
rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
zainteresowanie dziecka książką.

Przedszkolaki zapoznają się z tekstami literackimi – wierszami, opowiadaniami, baśniami i bajkami dla dzieci. Spotkania z książką   uatrakcyjnione będą  zabawami muzycznymi i plastycznymi inspirowanymi poznanymi utworami literackimi oraz ćwiczeniami ortofonicznymi.

Działalność koła czytelniczego „Książkowe moliki” będzie odbywała się minimum raz w miesiącu

 

3. Koło patriotyczno-turystyczne ,,Mali traperzy z 5”

Przedszkolne koło patriotyczno-krajoznawcze „Mali traperzy z 5” prowadzą nauczycielki:
 Małgorzata Walaszek
 Beata Wojciechowska.
Działalność koła ma na celu rozwijanie poczucia przynależności narodowej, zapoznanie z zabytkami, legendami, historią kraju oraz najbliższej okolicy.

4. Koło ekologiczno-badawcze ,,Eko-Przedszkolak’’

Nauczycielka: Justyna Lewandowska

„Uczmy miłości do przyrody,

uczmy spostrzegać jej piękno,

cieszyć się nim, podziwiać je,

a jednocześnie przestrzegajmy dzieci,

by tego piękna nie niszczyły”.

(Hanna Zdzitowiecka)

 Celem Koła ekologiczno –badawczego ,,Eko-Przedszkolak’’ jest dostarczenie wiedzy na temat podstawowych pojęć ekologicznych, wykształcenie umiejętności mądrego korzystania z zasobów natury, rozumienia mechanizmów zjawisk przyrodniczych, kształtowania postaw proekologicznych oraz wyrobienia u dzieci świadomości przyrodniczej. Program koła stwarza warunki do działania w obszarze aktywności poznawczej, zabaw badawczych i eksperymentów, które pozwolą przedszkolakom rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe, porównywać i zgłębiać fascynujący świat przyrody. Działalność koła będzie odbywała się minimum raz w miesiącu.