Koła zainteresowań

PRZEDSZKOLNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ ROK SZKOLNY 2019/2020

1. Koło plastyczne ,,Twórczy przedszkolak”

Opiekunowie: Bożena Jędrzejewska, Elżbieta Dobrowolska

         Od października 2017 r. ponownie rozpoczyna swoją działalność koło plastyczne „Twórczy przedszkolak”. Zajęcia będą się odbywały minimum raz w miesiącu w piątek w godzinach: 12.00 – 12.40.

         Głównym celem koła „Twórczy przedszkolak” jest kształtowanie twórczej postawy dzieci w różnych sferach osobowości, a w szczególności:

– rozwijanie własnych zainteresowań dzieci,

– stymulowanie samodzielnego myślenia,

– zaspokojenie potrzeby tworzenia.

Dzieci będą miały możliwość posługiwania się różnymi technikami plastycznymi: wycinanka, kalkografia, frotaż, rysowanie pastelami, składanki z figur geometrycznych – origami, malowanie kulką, sznurkiem, brikolaż, retusz, tworzenie prac przestrzennych, projektowanie i kolorowanie mandali.

Wprowadzane będą zabawy rozwijające myślenie wyobrażeniowe oparte na słowie np. wiersze, bajki i baśnie, rymowanki, tworzenie definicji, nadawanie nowych nazw, znaczeń.

Spotkania będą uatrakcyjnione zabawami i tańcami integracyjnymi, masażykami relaksacyjnymi, zabawami paluszkowymi oraz zabawami z chustą animacyjną.

 

Na marcowym spotkaniu kółka plastycznego dzieci wykonały,,Wiosenne drzewko”
na papierowym talerzyku wykorzystując farby w różnych odcieniach zieleni i patyczki do uszu.

 

Na kolejnym spotkaniu kółka plastycznego dzieci wykonały pracę plastyczną  pt. ,,Bałwan” z pociętych na paski kół, które samodzielnie wycinały.
Z pasków układały sylwetę bałwana, pracę ozdabiały według własnych pomysłów.

 

 

Na styczniowym spotkaniu koła plastycznego dzieci wykonały pracę pt. ,,Zimowe drzewo”.
Wykorzystały w niej nietypowe materiały:folia aluminiowa i papier śniadaniowy.
Sprawnie poradziły sobie zwijając paski folii w sznureczki, którymi ozdobiły drzewo tworząc oryginalną pracę.

 

 

Na kolejnym spotkaniu kółka plastycznego dzieci wykonały pracę plastyczną
z wykorzystaniem świątecznych serwetek i płatków kosmetycznych pt. ,,Mikołaj”.

 

 

Na pierwszym spotkaniu kółka plastycznego dzieci wykonywały pracę twórczą pt. ,,Wyczarowane z jesiennych liści”. Oglądały  wcześniej przygotowane  portrety liści (praca związana z  kalkografią liści). Obracając kartkę w różne strony  podawały dowolne pomysły – skojarzenia na temat, co im przypomina kształt liścia. Następnie wybierały sobie jeden z liściowych portretów, zamieniały go w coś ciekawego, dorysowując swoje skojarzenia i pogrubiając potrzebne kształty kredką pastelową. Chętnie wypowiadały się na temat swoich prac, nadawały im tytuły, np. ,,Pomarańczowy królik”, ,,Motyl”, ,,Laleczka Ala”, ,,Tulipan”, ,,Renifer”.


2. Kółko czytelnicze ,,Książkowe moliki”

Przedszkolne koło czytelnicze prowadzą: Lidia Dusza i Sylwia Drozdowska

„Czasami wystarczy przeczytana bajka,

aby dać naszemu dziecku pieszczotę,

która pozostaje w sercu na całe życie.”

Pino Pellegrino

Głównym celem koła czytelniczego „Książkowe moliki” jest:
– wprowadzenie dzieci w świat literatury,
– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
– zainteresowanie dziecka książką.

Przedszkolaki zapoznają się z tekstami literackimi – wierszami, opowiadaniami, baśniami, bajkami i legendami dla dzieci. Spotkania z książką   uatrakcyjnione będą  zabawami muzycznymi i plastycznymi inspirowanymi poznanymi utworami literackimi oraz ćwiczeniami ortofonicznymi.

Działalność koła czytelniczego „Książkowe moliki” będzie odbywała się minimum raz w miesiącu

„Legenda o powstaniu Wisły” – przedszkolaki wysłuchały legendy o powstaniu Wisły, odpowiadały na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu. Wskazywały na mapie Polski znane miasta przez które przepływa rzeka Wisła: Kraków, Warszawa, Płock, Gdańsk. Wzięły udział w zabawie ruchowej z elementem równowagi „Płynie Wisła”. Ułożyły tytuł legendy z rozsypanki sylabowej. Dzieci pokazały, że mają dużą wiedzę o rzece Wiśle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W listopadzie odbyły się pierwsze zajęcia koła czytelniczego „Książkowe moliki”. Dzieci na początku zajęć rozwiązały zagadkę, z której dowiedziały się, że tegoroczne spotkania będą związane z naszym krajem – Polską, a mianowicie, że będziemy czytać różne wiersze, opowiadania, baśnie, legendy i kechdy polskie. Przedszkolaki wskazywały na mapie Polski morze, góry, mazury, wiedziały, że stolicą Polski jest Warszawa, znały symbole narodowe. Dzieci przeniosły się w podróż do Gniezna, do Krakowa i Warszawy oglądając krótkie filmiki nawiązujące do znanych polskich legend: „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”, „Legenda o smoku wawelskim” i „Legenda o Warsie i Sawie”.

 

 

3. Koło patriotyczno-turystyczne ,,Mali traperzy z 5”

Przedszkolne koło patriotyczno-krajoznawcze „Mali traperzy z 5” prowadzą nauczycielki:
 Małgorzata Walaszek
 Beata Wojciechowska.
Działalność koła ma na celu rozwijanie poczucia przynależności narodowej, zapoznanie z zabytkami, legendami, historią kraju oraz najbliższej okolicy.

4. Koło ekologiczno-badawcze ,,Eko-Przedszkolak’’

Nauczycielka: Justyna Lewandowska

„Uczmy miłości do przyrody,

uczmy spostrzegać jej piękno,

cieszyć się nim, podziwiać je,

a jednocześnie przestrzegajmy dzieci,

by tego piękna nie niszczyły”.

(Hanna Zdzitowiecka)

 Celem Koła ekologiczno –badawczego ,,Eko-Przedszkolak’’ jest dostarczenie wiedzy na temat podstawowych pojęć ekologicznych, wykształcenie umiejętności mądrego korzystania z zasobów natury, rozumienia mechanizmów zjawisk przyrodniczych, kształtowania postaw proekologicznych oraz wyrobienia u dzieci świadomości przyrodniczej. Program koła stwarza warunki do działania w obszarze aktywności poznawczej, zabaw badawczych i eksperymentów, które pozwolą przedszkolakom rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe, porównywać i zgłębiać fascynujący świat przyrody. Działalność koła będzie odbywała się minimum raz w miesiącu.