Wzory dokumentów do pobrania

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola w roku szkolnym 2019/2020
Upoważnienie do odbioru dziecka_przedszkole_2019