Aktualności

 
 
 

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli
od 29 marca do 11 kwietnia.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkola z pewnymi wyjątkami.

Dyrektor przedszkola na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

organizuje zajęcia stacjonarne w przedszkolu do którego uczęszczają te dzieci.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

Dla pozostałych dzieci będzie organizowane zdalne nauczanie
z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola
www.mp05@zjoplock.pl
w zakładkach dla każdego oddziału.
Będziemy zamieszczać gotowe materiały do pracy z dzieckiem,
linki do filmów edukacyjnych, piosenek i gier
dydaktycznych.

 

 

 

Informacja dla Rodziców

Informujemy, że z zabaw karnawałowych, które odbyły się 04.02.2021r. w salach zajęć dzieci, zostały nakręcone krótkie filmiki. Udostępniamy je  Państwu w serwisie YOU TUBE. Mają status niepubliczny, co oznacza, że tylko osoby uprawnione, które otrzymają odpowiedni link, będą mogły obejrzeć filmik.

Linki do filmików przekazane zostaną Państwu przez nauczycieli w oddziale.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem Miejskie Przedszkole nr 5 w Płocku nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunku dzieci np. zamieszczanie wizerunku dzieci utrwalonych na przenośnych nośnikach danych w Internecie, portalach społecznościowych.

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby ( w tym dziecka) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany lub zezwolenia rodzica/ opiekuna prawnego dziecka. Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy na zajęcia ogólnorozwojowe pod kątem piłki ręcznej, dla grupy dzieci urodzonych w 2014 roku. Zajęcia są bezpłatne i mają charakter zabawowy z elementami piłki ręcznej. Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu w SP 21 w Płocku ul. Chopina 62 ( godziny popołudniowe, zostaną podane po zebraniu grupy ). W trakcie trwania warsztatów dzieci, będą miały kilka godzin zajęć języka angielskiego oraz zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej. Informacje o Handball Uzależnia – warsztaty sportowe dostępne na stronie internetowej klubu www.muks21plock.ugu.pl oraz facebook Muks 21 Płock.

 

 

flowers / png. xxl | Ideias para escola, Ideias, Arte

Gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania

za wieloletnią pracę

 dla

Pani Elżbiety Brześcińskiej

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 w Płocku

 

Po 42 latach pracy w oświacie przeszła na zasłużoną emeryturę Pani Dyrektor Elżbieta Brześcińska, ceniony nauczyciel, Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 20 oraz  Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 5 w Płocku, od początku jego powstania.

Dzień 28 grudnia 2020 roku zapisał się w pamięci nauczycieli, pracowników administracji i obsługi Miejskiego Przedszkola nr 5 w Płocku jako dzień pożegnania. Padło wiele ciepłych słów podkreślających zasługi Pani Dyrektor, wiele podziękowań za sumienną pracę i wiele życzeń na czas zasłużonego odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół.

Pracownicy Miejskiego Przedszkola nr 5 w Płocku kierowali słowa uznania za wytrwałość, cierpliwość i zaangażowanie w budowę i organizację przedszkola. Dziękowali za troskę i za każde dobre słowo. Docenili starania, jakie Pani Dyrektor włożyła w zjednanie dwóch zespołów w zgodną załogę, która pod Jej przewodnictwem zbudowała cenioną markę, jaką jest w Płocku Miejskie Przedszkole nr 5.

Życzyli zadowolenia z życia, bo to ono sprawia, że każdego dnia chce nam się „być i trwać”, dobrej kondycji – żeby nigdy nie zabrakło sił na długie rozmowy i spacery, pociechy z wnucząt, bo to one wprowadzają życiową energię  oraz satysfakcji z tego co udało się do tej pory osiągnąć i z tego co jeszcze jest do osiągnięcia.

Płynęły życzenia kolejnych, długich, przeżytych w zdrowiu i uśmiechu … lat, z prośbą o zachowanie w sercu i pamięci najlepszych dni, spędzonych  w „Piątce”.

 

flowers / png. xxl | Ideias para escola, Ideias, Arte

flowers / png. xxl | Ideias para escola, Ideias, Arte

 

 

Drodzy Rodzice, Drogie Dzieci!

 

Niech magiczna moc

Wigilijnego Wieczoru

przyniesie spokój i radość.

A Nowy Rok obdaruje

pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego Roku

życzy

Dyrektor

oraz pracownicy 

Miejskiego Przedszkola nr 5 w Płocku

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Miejskim Przedszkolu nr 5 jeden z pracowników ma potwierdzony pozytywny wynik na koronawirusa.

W związku z tym, dwa oddziały zostały skierowane na kwarantannę do 13.12.2020r. lub 14.12.2020r. w zależności od kontaktu z osobą zakażoną.

Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do obowiązujących w placówce zasad reżimu sanitarnego /prawidłowo założona maseczka, dezynfekcja rąk i dystans społeczny/.

 

,,SZKÓŁKA” PŁOCK,   PIERWSZA szkółka piłki nożnej

w Płocku (już 22 lata) 

www.szkolkaplock.pl

Przyjmuje zainteresowanych na zajęcia odbywające się w SP nr 2

(ul. F. Piaska 5 – Międzytorze).

Prowadzimy nauczanie piłki nożnej  przez:

-ćwiczenia techniki oraz gry i zabawy piłkarskie,

-ćwiczenia koordynacji ruchów,

-mecze i turnieje z innymi drużynami.

Do zajęć  kwalifikowani są uczniowie klas I i  ,,zerówki” czyli rocznik 2013,  2014.

PROPONUJEMY: (Zajęcia na sali przy SP nr 2 w Płocku.)

-nowoczesne metody nauczania piłki nożnej dla dzieci oparte na zasadach Narodowego Modelu Gry PZPN oraz wzorcach szkółek „Ajaxu” Amsterdam i FC Barcelona (koordynacja ruchów, technika),

-trenera piłki nożnej Janusza Mikołajczyka (trener UEFA A), pierwszego i wieloletniego trenera siedmiu młodzieżowych reprezentantów Polski w piłce nożnej (m.in. Pawła Sobczaka, Piotra Cichosza, Macieja Trepki),

-możliwość wyjazdu na obozy letnie – piłkarskie z programem turystycznym

i kulturalnym, 

-wyjazdy na mecze i na turnieje piłkarskie,

-mecze i turnieje w drugiej części każdych zajęć,

-dla każdego lekka piłka nożna na zajęcia.

STAŁE TERMINY ZAJĘĆ:

WTORKI        1700 – 1830    Sala przy SP nr 2.

CZWARTKI   1700 – 1830     Sala przy SP nr 2.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

Zajęcia płatne miesięcznie,  do dziesiątego dnia miesiąca w godz. 1830 – 1900

Zapisy i bliższe informacje w SP nr 2 (ul. F. Piaska 5 – Międzytorze)  

przed zajęciami lub pod nr tel. 608-508-882  p. Janusz Mikołajczyk.

„Cały świat jest w Waszych rękach”

Miesiąc październik upłynął nam pod znakiem ekologii. Dzieci z naszego przedszkola brały udział w realizacji projektu
pt. „Plastik? Rezygnuję, redukuję, segreguję” organizowanym przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
oraz Szkołę Podstawową nr 14 im. Prof. Władysława Szafera w Płocku.
Oglądały filmy edukacyjne poruszające problem nadmiernej produkcji plastiku na świecie,
segregowały  różne rodzaje odpadów oraz eksperymentowały z użyciem plastikowych butelek.
Wszystkie grupy wzięły również udział w konkursie pt. „Recyklingowe stwory”,
w którym dawaliśmy plastikowi tzw. drugie życie.
Poprzez świetną zabawę wyposażyliśmy dzieci w tak ważną wiedzę i uświadomiliśmy im potrzebę dbania o naszą planetę.
Działania, które podjęliśmy i ich przedstawienie w formie prezentacji, spotkały się
z uznaniem jury, w związku z czym przyznano nam nagrodę w postaci oczyszczacza powietrza. 
Gratulacje Ekoprzedszkolaki !!!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii !

 DRODZY RODZICE !

 Dnia 10.11.2020 r. (wtorek) w poszczególnych oddziałach,

odbędzie się uroczystość

„Mały Polak- Wielkie Serce”

upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Prosimy, aby w tym dniu dzieci ubrane były odświętnie.

 DZIĘKUJEMY!!!

Ważna informacja dla rodziców !

Informacja-dla-rodziców.pdf

Informacja dla rodziców

Od 26.10.2020r. do 29.10.2020r. włącznie dzieci z oddziału VIII i XI są objęte karantanną. W dniu 19.10.2020r. miały kontakt z pracownikiem przedszkola zakażonym koronawirusem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.10.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, rodzice dzieci skierowanych na kwarantannę i inne osoby wspólnie zamieszkujące, nie są nią objęci.

W rozmowie telefonicznej z pracownikiem Sanepidu uzyskaliśmy informacje, jak można zapewnić opiekę dziecku przebywającemu na kwarantannie:

1.Poprosić lekarza POZ o zwolnienie lekarskie na dziecko,

2. Wystąpić do pracodawcy o urlop

3. Zapewnić opiekę podczas wykonywania pracy zdalnej.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za udział
w RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „Jesień wokół nas”.

Mamy nadzieję, że wykonanie prac konkursowych było dla Państwa okazją
do wspólnej zabawy i miłego spędzenia wolnego czasu z dziećmi.

NADESŁANE PRACE MOŻNA OBEJRZEĆ W ZAKŁADCE „GALERIA”.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Miejskim Przedszkolu nr 5 jeden z pracowników
ma potwierdzony pozytywny wynik na koronawirusa.

W związku z tym, cztery oddziały zostały skierowane na kwarantannę do 25.10.2020r.

Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności
i bezwzględne stosowanie się do obowiązujących w placówce zasad reżimu sanitarnego
/ prawidłowo założona maseczka, dezynfekcja rąk i dystans społeczny/.

DRODZY RODZICE!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania czterech oddziałów
w przedszkolu, dla dzieci objętych kwarantanną, będzie organizowane kształcenie na odległość.

Na stronie internetowej przedszkola /www.mp5plock.pl/
w zakładce „Oddziały” będą zamieszczane materiały do pracy z dzieckiem w domu.
Nauczyciele zaproponują Państwu,
jak można ciekawie spędzić czas z dzieckiem.

Ogłoszenie

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną

od listopada 2020r. płatność za pobyt i wyżywienie dziecka

 w przedszkolu będzie możliwa poprzez podgląd wygenerowanego rachunku na stronie przedszkola.wizja.net/logowanie

Rodzice, którzy z różnych powodów nie maja

 loginu i hasła do w/w strony proszeni są o kontakt :

telefoniczny 24 364 76 97 lub

 mailowy mp05@zjoplock.pl

Szanowni Państwo,

na prośbę Pana Wojciecha Starzyńskiego Prezesa Zarządu Fundacji Rodzice Szkole
przekazujemy Państwu informację o bezpłatnych webinariach
organizowanych przez Fundację w październiku br.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Kuratorium Oświaty w  Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Załącznik_webinarium internet w zyciu i rozwoju dziecka-KLIKNIJ TUTAJ

Ważna informacja dla rodziców

W związku z decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 23.09.2020r.
który odwołuje polecenie wstrzymania wycieczek, wymian i wyjazdów zagranicznych oraz przyjmowania
wycieczek i wymian zagranicznych  
na terenie przedszkoli, szkół i placówek,
dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 5 w Płocku  przywraca pozwolenie na organizowanie wyjść,
spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola.

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY
„Jesień wokół nas”

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców wraz z dziećmi do udziału w jesiennym,
rodzinnym konkursie plastycznym 
„Jesień wokół nas”.

TECHNIKA WYKONANIA PRACY DOWOLNA. ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA
RÓŻNORODNEGO MATERIAŁU PRZYRODNICZEGO.

Podpisane prace konkursowe (IMIĘ, NAZWISKO, ODDZIAŁ)
NALEŻY SFOTOGRAFOWAĆ I PRZESŁAĆ NA ADRES E-MAIL PRZEDSZKOLA
mp05@zjoplock.pl         do 19 października.

Prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola. 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU. LICZY SIĘ WASZA WYOBRAŹNIA!!

Ważne informacje dla Rodziców

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
i zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN z dnia 25 sierpnia 2020r.
od 1 września 2020r. przedszkole funkcjonuje w reżimie sanitarnym.

 • Dzieci do przedszkola przyprowadzamy do godziny 8.20,
  a odbieramy w godzinach
   12.00 – 12.30 oraz 14.40 – 17.00. 

  • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki
   i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

  • Rodzice/opiekunowie powinni zachować dystans społeczny
   w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i rodziców wynoszący min. 1,5 m.

  • Do przedszkola wchodzi 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi.

  • Ograniczamy przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
   z zachowaniem wszelkich środków ostrożności /zasłanianie nosa i ust,
   rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk/

  • Do przedszkola przychodzi dziecko zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

  • Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko musi być zdrowy.

  • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej
   nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

   

Ogłoszenie dla Rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci,
które od 1 września 2020 roku rozpoczną edukację przedszkolną,
wraz z jednym opiekunem,
na spotkanie  adaptacyjne organizowane w naszym przedszkolu  w poniedziałek 31.08.2020r.

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną,
spotkanie odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
(m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).

 

Dla bezpieczeństwa uczestników proponujemy podział na 3 grupy.

 • Od 9.00 do 10. 00 zapraszamy nowo przyjęte dzieci 3-letnie,
  których nazwiska rozpoczynają się od litery A do Ł.

 • Od 11.00 do 12. 00 zapraszamy nowo przyjęte dzieci 3-letnie,
  których nazwiska rozpoczynają się od litery M do Z.

 • Od 9.30 do 10.30 zapraszamy nowo przyjęte dzieci 4-5-letnie.

Mamy nadzieję, że spotkanie ułatwi maluchom bezstresowe wkroczenie w świat grupy przedszkolnej.
Dzieci poznają przedszkole, nauczycielki i personel obsługi.
Rodzice będą mieli okazję poznać ofertę edukacyjną placówki oraz skonsultować się z nauczycielkami.

Pragniemy, aby wszystkie dzieci z uśmiechem,
bez stresu i płaczu przychodziły do naszego przedszkola.

Serdecznie zapraszamy!

Dyżur wakacyjny w przedszkolu  03.08.2020r. – 14.08.2020r.

Rodzice, którzy zapisali  dziecko / spoza naszego przedszkola/
na dyżur wakacyjny zobowiązani są do przesłania skanów następujących dokumentów:

 • Oświadczenie COVID – 19 z klauzulą – wypełnione i podpisane przez obydwoje rodziców;

 • Upoważnienie do odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice z klauzulą
  na adres mailowy przedszkola: mp05@zjoplock.pl
  do 31.07. (piątek) do godziny 13.00;

 • Karta informacyjna dziecka z klauzulą-  wypełniona i podpisana przez rodzica.

Brak wypełnionego i przesłanego oświadczenia COVID -19 skutkuje
nieprzyjęciem dziecka do przedszkola do chwili dostarczenia dokumentu.

Upoważnienie do odbioru dziecka z klauzulą- KLIKNIJ TUTAJ

Oświadczenie z klauzulą- KLIKNIJ TUTAJ

Karta informacyjna dziecka z klauzulą- KLIKNIJ TUTAJ

W czasie dyżuru wakacyjnego przedszkole będzie funkcjonować w reżimie sanitarnym

 • Czynne jest w godzinach: 6.30 – 16.30

 • Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.

 • Dzieci schodzą się i rozchodzą wyłącznie ze swojego wyznaczonego oddziału.
  /nie będą przeprowadzane do innych grup/

 • Dziecko musi być przyprowadzone i odebrane w godzinach pracy danego oddziału przez jednego rodzica/opiekuna.

 • Dzieci do przedszkola przyprowadzamy do godziny 8.20,
  a odbieramy w godzinach 
  12.00 – 12.30 oraz 14.40 – 16.30.

 • Prosimy o niekorzystanie z domofonu, drzwi będą otwierane przez pracowników przedszkola.

 • Ograniczamy przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności /zasłanianie nosa i ust,
  rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk , tylko osoby zdrowe/

 • Pracownicy przedszkola będą monitorować ilość osób przebywających w szatni.

 • Do przedszkola przyprowadza i odbiera dziecko tylko 1 opiekun

 • Przy wejściu do przedszkola umieszczamy płyn do dezynfekcji rąk
  i obligujemy wszystkich dorosłych do korzystania z niego.

 • Do przedszkola mogą być przyprowadzane dzieci zdrowe, bez oznak infekcji
  /katar, kaszel, temperatura powyżej 37 st.C /

 • Prosimy, aby dziecko codziennie było przyprowadzane w innym ubraniu.

 • Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki
  rodzic jest zobowiązany do zmierzenia dziecku temperatury w domu.

 • W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, nauczyciel może dokonać pomiaru temperatury ciała.

 • W przypadku temperatury powyżej 38 C dziecko będzie umieszczone w izolatce do czasu przybycia rodziców.

 • W reżimie sanitarnym dzieci nie myją zębów w placówce.

 • Rodziców dzieci z rocznika 2016 – 2017 prosimy o przyniesienie piżamki w podpisanym worku.

 • Ze względu na bezpieczeństwo, dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych przedmiotów czy zabawek.

 • W reżimie sanitarnym z sal  przedszkolnych zostały usunięte zabawki, których nie można zdezynfekować.

 • Prosimy o monitorowanie połączeń telefonicznych z przedszkola w celu szybkiej ścieżki komunikacji.

List Prezydenta Miasta Płocka – KLIKNIJ TUTAJ

Informacja o odbieraniu rzeczy osobistych pozostawionych w przedszkolu: 

Informujemy, że odbiór rzeczy osobistych z przedszkola
odbywać się będzie wg następującego harmonogramu:

Data

Godzina

Oddział

25.06.2020r.

czwartek

9.30 – 10.30

X

10.00 – 11.00

I

12.00 – 13.00

II

14.30 – 15.30

IV

15.30 – 16.30

XIII

26.06.2020r.

piątek

9.30 – 10.30

V

10.30 – 11.30

VI

12.00 – 13.00

III

14.30 – 15.30

VIII

29.06.2020r.

poniedziałek

10.00 – 11.00

VII

10.30 – 11.30

IX

14.30 – 15.30

XI

Rodzice nie wchodzą do budynku przedszkola. Dzwonią domofonem do sali oddziału,
informują o zamiarze odbioru rzeczy dziecka i czekają na ich dostarczenie.

Rodziców dzieci 6-letnich prosimy o zwrot kart do logowania.

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW DZIECI 6 LETNICH

Z powodu panującej pandemii nie odbędzie się tradycyjne, uroczyste zakończenie roku szkolnego, ale

23.06.2020r. (wtorek)

serdecznie zapraszamy rodzica lub opiekuna wraz z dzieckiem po odbiór rzeczy z szuflad i szatni

w określonych poniżej godzinach:

9.00- 10.00 oddział IX

10.00- 11.00 oddział X

11.00 – 12.00 oddział XII

Pani Dyrektor i Nauczycielki oddziałów przygotowały dla naszych absolwentów miłe niespodzianki.

Bardzo prosimy rodziców o zwrot kart do logowania, jeżeli dziecko nie będzie uczęszczało do przedszkola

podczas dyżuru wakacyjnego.

Aktualizacja wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dla przedszkoli z dnia 04.06.2020 r.

Wytyczne_przeciwepidemiczne_GIS_dla_przedszkoli_i_żłobków_
-_aktualizacja z 04. 06. 2020-KLIKNIJ TUTAJ

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, iż, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,
zapisy na dyżury wakacyjne / 01 lipca 2020 do 31 sierpnia 2020/
odbywać się będą za pomocą systemu informatycznego NABO.

Uruchomienie systemu informatycznego nastąpi
1 czerwca 2020 r. o godz. 10.00,
natomiast zamknięcie 15 czerwca 2020 r. o godz.15.
W tym okresie Rodzice będą mieli możliwość wypełniania wniosków.
Wniosek dostępny będzie w systemie.

Na każdy okres dyżuru wakacyjnego
zainteresowany nim Rodzic musi złożyć oddzielny wniosek.
Ustalony wcześniej „Harmonogram dyżurów wakacyjnych w roku szkolnym 2019/20”
pozostaje bez zmian.
Zapisy będą się odbywały równolegle, zarówno dla dzieci z danego przedszkola,
jak i pozostałych przedszkoli.

W pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci uczęszczające do danego przedszkola,
natomiast gdy przedszkole nadal będzie dysponowało
wolnymi miejscami,  dzieci z innych przedszkoli.
Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacja o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola
dostępna będzie dla Rodzica na stronie naborowej,
po zalogowaniu się do systemu 17 czerwca od godziny 10.00.

Po ogłoszeniu wyników Rodzic elektronicznie
będzie musiał potwierdzić wolę uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny
do danego przedszkola
w terminie
do 18 czerwca do godz.10.00.
Wszystko odbywa się zdalnie.

Pełna informacja na temat dyżurów wakacyjnych
dostępna jest na stronie
ppo.zjoplock.pl,

w zakładce Dyżury wakacyjne w przedszkolach
oraz na stronie UMP w zakładce Edukacja.

Harmonogram dyżurów wakacyjnych na rok 2020

HARMONOGRAM DYŻURÓW WAKACYJNYCH MIEJSKICH PRZEDSZKOLI- KLIKNIJ TUTAJ.pdf

Oświadczenia do wypełnienia wyłącznie dla rodziców,
którzy zadeklarowali obecność dziecka w przedszkolu.
Prosimy o przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentów
na adres mailowy przedszkola: mp05@zjoplock.pl
do 08.05 (piątek) do godziny 13.00.

 Brak wypełnionych i przesłanych oświadczeń skutkuje
nieprzyjęciem dziecka do przedszkola
w zadeklarowanym przez rodziców czasie.

OŚWIADCZENIA-KLIKNIJ TUTAJ

Klauzula informacyjna – epidemia aktualizacja KLIKNIJ TUTAJ

Funkcjonowanie szatni przedszkola od 11 maja 2020r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szatni,w tym samym czasie
może przebywać 1 osoba dorosła z dzieckiem na 15 m2 powierzchni.

W przypadku naszego przedszkola będzie to 14 osób dorosłych plus dzieci.
Przypominamy, że dzieci należy przyprowadzać do przedszkola maksymalnie do 8.20.

Ważne informacje dla rodziców,
którzy
zadeklarowali obecność dziecka w przedszkolu

Od 11 maja 2020r. otwieramy w reżimie sanitarnym Miejskie Przedszkole nr 5 w Płocku,
przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
• Ze względu na sytuację epidemiczną  ograniczamy  liczebność grupy przedszkolnej.
• Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
• Oddziały będą funkcjonować w innych niż dotychczas godzinach.
• Dzieci schodzą się i rozchodzą wyłącznie ze swojego wyznaczonego oddziału.
/nie będą przeprowadzane do innych grup/
• Dziecko musi być przyprowadzone i odebrane w godzinach pracy danego oddziału przez jednego rodzica/opiekuna.
• Dzieci do przedszkola przyprowadzamy do godziny 8.20,
a odbieramy w godzinach 12.00 – 12.30 oraz 14.40 – 16.30.
• Prosimy o niekorzystanie z domofonu, drzwi będą otwierane przez pracowników przedszkola.
• Ograniczamy przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności /
zasłanianie nosa i ust,
rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk , tylko osoby zdrowe/
• Pracownicy przedszkola będą monitorować ilość osób przebywających w szatni.
• Do przedszkola przyprowadza i odbiera dziecko tylko 1 opiekun
• Przy wejściu do przedszkola umieszczamy płyn do dezynfekcji rąk
i obligujemy wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
• Do przedszkola mogą być przyprowadzane dzieci zdrowe, bez oznak infekcji/
katar, kaszel, temperatura powyżej 37 st.C /
• Prosimy, aby dziecko codziennie było przyprowadzane w innym ubraniu.
• Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki
rodzic jest zobowiązany do zmierzenia dziecku temperatury w domu.
• W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, nauczyciel może dokonać pomiaru temperatury ciała.
• W przypadku podwyższonej temperatury dziecko będzie umieszczone w izolatce do czasu przybycia rodziców.
• W reżimie sanitarnym dzieci nie myją zębów w placówce.
• Ze względu na bezpieczeństwo, dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych przedmiotów czy zabawek.
• W reżimie sanitarnym z sal  przedszkolnych zostały usunięte zabawki, których nie można zdezynfekować.
• Prosimy o monitorowanie połączeń telefonicznych z przedszkola w celu szybkiej ścieżki komunikacji.

Drodzy Rodzice bardzo prosimy o przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem
na temat funkcjonowania w przedszkolu w nowych warunkach sanitarnych.

GODZINY PRACY ODDZIAŁÓW:

Oddział
Godziny pracy
Oddział  I
 6.30 – 16.30
Oddział II
6.30 – 16.30
Oddział III
6.30 – 16.30
Oddział IV
6.30 – 16.30
Oddział  V
7.00 – 16.00
Oddział  VI
6.30 – 16.30
Oddział  VII
6.30 – 16.30
Oddział VIII
6.30 – 16.30
Oddział IX
6.30 – 15.30   pn. – czw.,
7.15 – 15.15  – pt.
Oddział X
6.30 – 15.30   pn. – czw.,
7.15 – 15.15  – pt.
Oddział XI
6.30 – 16.30
Oddział XII
6.30 – 15.30   pn. – czw.,
7.15 – 15.15  – pt.
Oddział XIII
6.30 – 16.30

Do pobrania: szczegółowe wytyczne GIS

Szanowni Rodzice!

Gorąco zachęcamy do odwiedzania profilu
SMART KIDS PLANET- Centrum Mądrej Zabawy  na portalu społecznościowym  Facebook:
https://www.facebook.com/events/1231997687007659/?event_time_id=1255630891311005


Można tam skorzystać z DARMOWYCH smart spotkań online
dla dzieci i rodziców w formie live’ów,
w trakcie których dzieci będą angażowane do mądrych aktywności –
zarówno sensorycznych, muzycznych, tanecznych, sportowych jak i warsztatowych.

Spotkania online odbywają się na Facebooku trzy razy w tygodniu o 11:00.


Pragniemy także poinformować, iż Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Płocku
na swojej stronie internetowej https://poradniaplock2.pl/  
systematycznie udostępnia ćwiczenia i zabawy z dziećmi
na różnych etapach rozwojowych (w zakładce ćwiczenia i zabawy).

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej w Rozporządzeniu
z dnia 20 marca 2020r.
zdecydował o przedłużeniu terminu ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty do dnia 10 kwietnia 2020r.

W związku z powyższym przedszkole jest

zamknięte do 10 kwietnia 2020r.

…………………………………………………………..

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w przedszkolu będzie organizowane kształcenie na odległość.

Na stronie internetowej przedszkola /www.mp5plock.pl/
w zakładce „Oddziały” będą zamieszczane materiały do pracy z dzieckiem w domu.
Nauczyciele zaproponują Państwu,
jak można ciekawie spędzić czas z dzieckiem, przy okazji ucząc tego, co przewiduje podstawa programowa dla danego wieku.
Zachęcamy do gromadzenia wykonanych wspólnie prac plastycznych oraz robienia zdjęć z aktywności z dziećmi.
Wybrane fotografie, po powrocie do przedszkola,
umieścimy w Galerii na stronie internetowej przedszkola.

Drodzy Rodzice!

Mając na uwadze obecną sytuację związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego
i zawieszeniem pracy placówek przedszkolnych oraz mając świadomość,

ile wysiłku wymaga zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom,
zwłaszcza w sytuacji przymusowej kwarantanny w domu,
chcemy Państwa wesprzeć proponując zabawy i zadania dla dzieci.

Na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, na naszej stronie internetowej
w zakładce „e-przedszkole”  będziemy zamieszczać propozycje zabaw z dziećmi.

Gorąco zachęcamy do skorzystania z naszych propozycji i wspólnej zabawy  z dziećmi w domu.
Mamy nadzieję, że zamieszczane przez nas materiały wypełnią naszym przedszkolakom
wolny czas wesołą zabawą i nauką w towarzystwie najbliższych.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku

Szanowni Państwo,

apeluję do mieszkańców Płocka i powiatu płockiego o ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich
i w miarę możliwości pozostanie w miejscu zamieszkania.

Należy unikać przebywania w pomieszczeniach zamkniętych w miejscach,
gdzie występują skupiska ludzi – sklepach, galeriach handlowych, restauracjach,
klubach, pubach, miejscach użyteczności publicznej.

Apeluję do uczniów i studentów oraz do rodziców dzieci w wieku szkolnym,
by czasu wolnego od zajęć lekcyjnych nie traktować jako ferii.
Ograniczmy robienie zakupów do niezbędnego minimum, unikajmy bezpośrednich kontaktów towarzyskich.
Pamiętajmy, że wiele spraw możemy załatwić drogą elektroniczną lub przez telefon.

W przypadku wystąpienia kataru, stanu podgorączkowego, kaszlu, bólów mięśniowych,
złego samopoczucia bez jakichkolwiek oznak duszności, trudności w oddychaniu należy:

 • pozostać w domu,

 • obserwować swój stan zdrowia,

 • zadzwonić do lekarza rodzinnego i skorzystać z tzw. teleporady (wystawienia e-recepty i e-zwolnienia),

 • w razie nasilenia się objawów należy skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku (telefon alarmowy 609 817-331).

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Romuald Ostrowski

Informacja dla Rodziców

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego,
w związku z zagrożeniem koronawirusem  Covid-19,
od 16 do 25 marca włącznie, przedszkole będzie zamknięte.

Mając na uwadze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo naszych wychowanków,
prosimy o odpowiedzialne zaopiekowanie się dziećmi, przebywanie z nimi w domach,
unikanie wszelkich miejsc publicznych, zgromadzeń i wyjazdów poza miejsce zamieszkania.
Minister zdrowia podkreśla, że nie są to ferie, a czas kwarantanny,
który powinniśmy spędzić w domach.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
w przypadku zamknięcia przedszkola do którego uczęszcza dziecko,
ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności
osobistego sprawowania opieki nad ww. dzieckiem
przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy
za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Prosimy na bieżąco śledzić w mediach informacje
dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

 Warszawa, 27.02.2020 r.

 

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.
 
KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.
Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:
1.kryteria kliniczne
Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
– gorączka
– kaszel
– duszność
2.kryteria epidemiologiczne
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
– podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa[1];
– miała bliski kontakt[2] z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym[3] lub przypadkiem prawdopodobnym[4]);
– pracowała lub przebywała jako odwiedzający[5] w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
[1]                      Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov
[2]                      Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w placówkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi  z SARS-CoV-2, zamieszkiwanie z pacjentem, który ma zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem zw. COVID19), praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem z COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem transportu)
[3]                      Przypadek potwierdzony (kryteria laboratoryjne):
                wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego  potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.
[4]                      Przypadek prawdopodobny (kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów:
                – dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test),
                – niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2.
[5]                      na obecnym etapie dotyczy to przede wszystkim zagranicznych jednostek opieki zdrowotnej, w których hospitalizowano osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.
ZALECENIA
Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego
w ciągu ostatnich 14 dni:
1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)
2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.
Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:
 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
 • lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:
 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).
W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i  Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: mz.gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus) każda osoba, która została zakwalifikowana do dalszego postępowania medycznego, powinna być hospitalizowana w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.
Osoby nie spełniające kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie  na koronawirusa powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Postępowanie rozstrzygające podejmują pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
WAŻNE!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem
Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem?
 • pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,
 • prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 • osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów,
 • ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, w tym samym pokoju internatu szkolnego.
Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby, jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak zaleca im się:
 • pozostanie w domu lub w pokoju wieloosobowym w szkole z internatem przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Jeśli wyniki testów na obecność koronawirusa są ujemne u osoby zakażonej, z którą osoba poddana kwarantannie domowej miała kontakt – państwowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje o wcześniejszym zdjęciu kwarantanny.
Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:
 • Rodzina i przyjaciele, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą, nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba, że źle się poczują.
 • W przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, aby rozważyć, czy potrzebują dalszej oceny.
 • Poza osobami, które są zdefiniowane jako te, które miały bliski kontakt, reszta szkoły nie musi podejmować żadnych środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian we własnych zajęciach w placówkach edukacyjnych. Jeśli źle się poczują, poddane zostaną kwalifikacji, w zależności od objawów. To zalecenie dotyczy personelu dydaktycznego i dzieci z klasy i placówki, które nie przebywali w bliskim otoczeniu z osobą chorą.
 • Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie i pracownicy powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, personelem szkoły, uczniem i jego opiekunami prawnymi.
 • Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla wszystkich osób powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa np. Włoch, czy  odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.
 
POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa
W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 
PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI
Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
3.Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.
4.Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły
Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).
Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.
6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus należy
starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.
10.Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH
(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)
Warszawa, 24.02.2020 r.
W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.
Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:
1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.
Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.
Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.
Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.
Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego wszelkie

marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.

Życzy Dyrektor oraz pracownicy Miejskiego Przedszkola nr 5 w Płocku

XX Przegląd Teatrzyków Bożonarodzeniowych pod hasłem:
„Spotkanie przy choince”

Okres świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, piękna, magii i czarów. To w te dni, kiedy iskrzą lampki choinkowe odkrywamy sens życia.  Ze świętami związane są tradycje, a jedną z naszych są świąteczne występy dzieci.  Dnia 13.12.2019 r. odbył się XX Przegląd Teatrzyków Bożonarodzeniowych pod hasłem: „Spotkanie przy choince”. Dzieci z dziesięciu płockich przedszkoli  z dużym przejęciem i zaangażowaniem zaprezentowały swoje talenty wokalne, taneczne, recytatorskie.  Występy w wykonaniu najmłodszych, wprowadziły zaproszonych gości w prawdziwie świąteczny nastrój.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy przedszkolakom za wspaniałe występy, a paniom nauczycielkom za przygotowanie programów artystycznych.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

28.11.2019 w przedszkolu odbyło się przedstawienie w wykonaniu rodziców naszych przedszkolaków pt:  „Przepraszam, czy jesteś czarownicą”. Scenariusz na podstawie książki Emily Horn i Pawła Pawlaka przygotował pan Marcin Frankowski. Historie kota Herberta przedstawiała dzieciom pani Jolanta Kaczyńska z Książnicy Płockiej, filia Międzytorze. 

W postacie bohaterów wcielili się:

Marcin Frankowski – zamiatacz ulic

Arkadiusz Dymowski – czarodziej- nauczyciel

Anna Dymek- Jabłońska- czarownica- uczennica

Adrianna Piasecka – czarownica- uczennica

Dawid Piasecki – skrzat Piotruś

Sylwia Jakowska – czarownica – uczennica

Kamila Jabłońska – kot Herbert

Aldona Nowakowska – kucharka

Dorota Kajetaniak- dziewczynka

Monika Fabianowicz

„Jest na świecie tyle rzeczy, 

za które nie można zapłacić

żadnymi pieniędzmi, tylko

radością, pamięcią i słowem” 

DZIĘKUJEMY!!!!!

Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość.
W przedszkolu już od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do ojczyzny a także szacunku dla polskich symboli narodowych.

Dlatego też 8 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wszystkie grupy zebrały się,
aby wspólnie świętować ten wyjątkowy dla nas – Polaków dzień. Podczas występów przedszkolaki śpiewały piosenki oraz
recytowały wiersze patriotyczne opowiadające o historii Polski, ale także te, tłumaczące sens współczesnej polskości
oraz namawiające do dostrzegania piękna naszego kraju.

 Podczas uroczystości  o godz. 11.11  nasze przedszkole włączyło się w ogólnopolską akcję ,,Szkoła do hymnu‘’
zorganizowaną  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Radę Dzieci  i Młodzieży.
Ten moment był szczególnie wzruszający,
gdyż dzieci stanęły na wysokości zadania i dumnie odśpiewały  4 zwrotki  hymnu  polskiego „Mazurek Dąbrowskiego,
przyjmując przy tym nienaganną postawę na baczność.

 Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu  i mamy nadzieję,
że zapadnie na długo  w pamięci naszych „Małych Polaków”

Szczególne podziękowania składamy Wam drodzy Rodzice!
W DNIU UROCZYSTOŚCI PODKREŚLAJĄC DONIOSŁY CHARAKTER SPOTKANIA
DZIECI PRZYBYŁY DO PRZEDSZKOLA UBRANE W GALOWE STROJE.
 To dzięki Państwa zaangażowaniu wyglądały odświętnie  i uroczyście
a na ich piersi dumnie widniały kotyliony w barwach narodowych.

Drodzy Rodzice !

Informujemy, iż udział Państwa dzieci we wszystkich dodatkowych,
płatnych zajęciach, warsztatach, wycieczkach organizowanych przez
nasze przedszkole, nauczycielki oraz  na życzenie rodziców jest
nieobowiązkowy.

Prosimy o jak najszybsze poinformowanie nauczycieli o podjętej przez Państwa decyzji,
w celu zapewnienia w tym dniu odpowiedniej opieki dzieciom,
nie biorącym udziału w wybranej formie zajęć dodatkowych. 

„Kreatywne działania darami jesieni”

Jesień jest piękną porą roku. Jej uroki opisują poeci, pisarze oraz pokazują malarze na swoich obrazach. Paleta barw  zachwyca wszystkich podczas spacerów i wycieczek. Dlatego w naszym przedszkolu zaprosiliśmy dzieci oraz rodziców do udziału  w konkursie plastycznym, pt. „Kreatywne działania darami jesieni”.  W ramach wspólnie spędzonego czasu z dziećmi, nasi rodzice przygotowali jesienne kompozycje. Znalazły się wśród nich: ciekawe albumy, obrazy, ludziki, lampiony, makiety parku, lasu, stroiki oraz inne pomysłowe formy.  Wszystko zostało wykonane z darów przyrody znalezionych w ogrodzie, parku, lesie.
Wystawa prac plastycznych wzbudza podziw i zainteresowanie wszystkich oglądających.
Za wysiłek i włożoną pracę dzieci zostały nagrodzone dyplomami oraz drobnymi upominkami.  Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy! Mamy nadzieję, że wykonanie prac konkursowych było dla Państwa okazją do wspólnej zabawy i miłego spędzenia wolnego czasu z dziećmi

Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć.

SPOTKANIE Z POLICJANTEM W PRZEDSZKOLU

CZY TO MAŁY, CZY TO DUŻY WIE  DO CZEGO ZEBRA SŁUŻY

10 października 2019 r. odwiedziła nasze przedszkole sierżant sztabowy Aleksandra Lipowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku
Celem wizyty było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pani policjantka przybliżyła dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomniała numery alarmowe oraz zasady zachowania się podczas spotkania z nieznajomym. Przedszkolaki dowiedziały się, jak bezpiecznie podróżować, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Przypominała również o konieczności noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas wykonywania pracy policjanta. Niektóre przedszkolaki zadawały pytania oraz dzieliły się swoimi doświadczeniami. Bardzo pouczające były scenki sytuacyjne, w których dzieci chętnie brały udział. Na pamiątkę spotkania przedszkolaki wręczyły kwiatki.
 Nauczyciele oraz dzieci składają serdeczne podziękowania policjantce  z Komendy Miejskiej Policji w Płocku za poświęcony czas i ciekawe zajęcia.
DZIĘKUJEMY!!!
(zdjęcia w galerii)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Dnia 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) w godzinach: 10:00-11:00
zapraszamy do naszego przedszkola
wszystkie dzieci nowo przyjęte wraz z rodzicami na zajęcia adaptacyjne.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Pracownicy Miejskiego Przedszkola nr 5 w Płocku dokładają wielu starań mających na celu ochronę należnych praw Państwa Dzieci, w tym również prawa do ochrony ich wizerunku.

Również Rodziców, Opiekunów prawnych naszych Przedszkolaków namawiamy do należytej staranności w tej kwestii.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn. zm.) sytuacje rozpowszechniania wizerunku (również wizerunku Dzieci) wymagają zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany, a w przypadku Dzieci – zgody ich Rodziców lub Opiekunów prawnych.

Zatem przypadki, w których Rodzice utrwalają aparatami fotograficznymi, kamerami czy telefonami komórkowymi (nawet przypadkiem) obok wizerunku swojego Dziecka, również wizerunki innych przedszkolaków lub ich rodziców, a następnie rozpowszechniają wykonane zdjęcia lub filmy np. w Internecie, np. za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook, Picasa, NK, itp.) wymagają uzyskania zezwolenia osoby na nim przedstawionej lub zezwolenia rodzica, opiekuna prawnego dziecka.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem za rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców Miejskie Przedszkole nr 5 nie ponosi odpowiedzialności. Pracownicy Przedszkola nie pośredniczą również w pozyskiwaniu zezwoleń na rozpowszechnianie wizerunku pomiędzy rodzicami.

Namawiamy więc Rodziców do poszanowania naszych wzajemnych praw.

Podstawowa wyprawka dzieci 3-4 letnich:

 Kapcie z jasną podeszwą (podpisane)

Piżama w worku (podpisany worek i piżama)

Ubrania na zmianę, bielizna (zostawione na szatni)

Chusteczki higieniczne w pudełku – 1 opakowanie na miesiąc

Chusteczki nawilżane – 1 opakowanie na 2 miesiące

Woreczki foliowe

Szczoteczka do zębów, mały kubeczek oraz pasta (wszystko podpisane)

 

Podstawowa wyprawka dzieci 5-6 letnich:

Kapcie z jasną podeszwą (podpisane)

Strój gimnastyczny w worku (podpisany worek i strój)

Szczoteczka do zębów, mały kubeczek oraz pasta (wszystko podpisane)

Ubrania na zmianę, bielizna (zostawione na szatni)

Chusteczki higieniczne w pudełku – 1 opakowanie na miesiąc

Chusteczki nawilżane – 1 opakowanie na 2 miesiące

Woreczki foliowe

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………